Maybank2u sejak beberapa minggu yang lepas telah memperkenalkan antaramuka yang baharu. Namun antaramuka ini belum lagi diperkenalkan secara menyeluruh. Mereka memberi pilihan kepada pengguna terlebih dahulu untuk mencuba dan membiasakan dengan antaramuka yang baharu ini.

Nampaknya dalam masa beberapa bulan lagi, Maybank2u akan diperkenalkan kepada semua. Beberapa bulan yang lepas CIMBClicks juga telah memperkenalkan antaramuka Internet Banking mereka yang baharu. Daripada maklumbalas, ramai pengguna yang masih belum selesa menggunakan antaramuka yang baharu itu.

 

Berdasarkan pemerhatian, Maybank & CIMB merupakan antara 2 pemain Utama dalam menerajui Internet Banking sehingga sekarang dari segi kepantasan, kestabilan, produk FinTech dan juga beberapa faktor yang lain.

LOGIN PAGE . MASUKKAN USERNAME 

  

SELEPAS MASUKKAN USERNAME, SEMAK GAMBAR SEKURITI, DAN MASUKKAN PASSWORD